A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Jesień rozpoczniemy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

 

Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-10 września 2021 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich chętnych, spełniających poniższe kryteria:

    realizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

    zgłoszenie pary trenerskiej (kobieta + mężczyzna),

    doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy przez co najmniej 3 lata,

     odbycie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,

    ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia wyżywienie (obiad, serwis kawowy), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz do przesłania scanu wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA na adres: a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod numer telefonu 56/621 25 20. 

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń