A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Inne

 

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią ponizszych zakładek:

Wojewódzki program przedziwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - informacje na temat trwających aktualnie prac nad  wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026, składu zespołu powołanego do jego opracownia, treści Programu. 

Wojewódzki program przedziwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - UWAGA: MATERIAŁ ARCHIWALNY.

Zespoły interdyscyplinarne- Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. W zakładce znajdziecie Państwo informację na temat składu Zespołu, kompetencji,  głównych jego celów i zadań. 

Niebieska karta-  informacje na temat procedury Niebieskiej Karty- procedury opracowanej przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonującej powszechnie od 1998 roku; informacje na temat tego, kto inicjuję procedurę i jakie są tego konsekwencje- zarówno dla ofiary, jak i i sprawcy przemocy domowej.
 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń