A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Działalność Biura

 

  

Informacje podstawowe o Biurze

Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Na podstawie uchwały Nr 27/871/12 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu powstało Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu.

W Biurze udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Pomoc adresowana jest do osób doświadczających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi. W uzasadnionych przypadkach Biuro zapewnia zastępstwo procesowe. W ramach Biura prowadzone są mediacje, upowszechniana jest Polska Karta Praw Ofiary. Biuro organizuje szkolenia i konferencje, prowadzi akcje medialne. 

Podczas spotkań z prawnikami można uzyskać poradę na temat spraw związanych z przemocą w rodzinie, z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu. Prawnicy biura pomagają w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją, zaspokajaniem potrzeb rodziny.

Prawnicy z Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie Biura, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, ale także w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno.

Biuro prowadzi Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numer  800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-21. 


 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń