A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

 

 

30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Krystyna Żejmo-Wysocka, która zaprezentowała działania samorządu województwa w ramach programów: Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 oraz Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoją działalność oraz możliwy obszar współpracy z Departamentem Spraw Społecznych w zakresie poszerzenia wiedzy i świadomości środowiska wiejskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwych działań profilaktycznych i interwencyjnych w tym obszarze.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, a przede wszystkim ustalenia konkretnych form współpracy i dalszych kontaktów roboczych.

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń