A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

 

  

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja  1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla    Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon "Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”,  na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

"Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. 

Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyzurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Pod wskazany numer dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste - po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Pomoc można uzyskac także drogą e-mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl
 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń