A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

"Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. Zajęcia zostały przygotowane w wersji podstawowej – PROFESJONALILSCI 1 i w wersji rozszerzonej - PROFESJONALILSCI 2. Dzięki coraz powszechniej używanym formom kontaktu zdalnego – zastosowano formułę hybrydową szkolenia. Część stacjonarna dla grupy PROFESJONALILSCI 1 odbyła się w dniach 28-30 września 2021 r. we Włocławku, a dla grupy PROFESJONALILSCI 2. – w dniach 3-5 listopada 2021 r. w Bydgoszczy.

Zajęcia stacjonarne uzupełnione zostały sesjami zdalnymi, w trakcie których omawiano zagadnienia prawne – 30 września 2021 r. – dla grupy PROFESJONALILSCI 2 i 5 listopada 2021 r. dla grupy PROFESJONALILSCI 1 oraz 8 listopada 2021 r. dla obu grup szkoleniowych.

Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 84 osoby, które wysoko oceniły zarówno prezentowane na szkoleniu treści, jak i sposób prowadzenia zajęć i doświadczenie trenerów. Za szczególnie cenne uznano możliwość zadawania pytań w czasie zajęć oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodziły następujące osoby: p. Beata Kita (kierownik zespołu, psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Ewa Bachanek-Znamierowska (politolog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Katarzyna Fenik-Gaberle (pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Grzegorz Wrona (prawnik, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Lidia Makarska (radca prawny).

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń