A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zmiana postaw i postępowania jednej osoby stosującej przemoc wobec bliskich, to często rozwiązanie problemu przemocy domowej dla kilku osób. Ta myśl od wielu lat przyświeca działaniom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który konsekwentnie realizuje różne dziania na rzecz tej idei.

Kolejną podjętą inicjatywą była Konferencja pt. PRACA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC W RODZINIE, adresowana do przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z naszego województwa.

W trakcie spotkania podjęto ważne tematy związane z tym obszarem działania – przegląd systemu prawnego regulującego tę dziedzinę pracy, statystyczny obraz orzekania i wykonywania obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prezentacja przykładowych praktyk pracy z osobami stosującymi przemoc domową oraz prezentacja nowego, opracowanego przez Panią Katarzynę Łęgowską programu psychologiczno-terapeutycznego „Ku mocy”, konkretnego narzędzia pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

O programie „Ku mocy” wkrótce napiszemy więcej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 PCPR-ów oraz absolwenci wrześniowego szkolenia dla trenerów programu „Bez przemocy” i przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, którym było wręczenie trenerom programu „Bez przemocy” zaświadczeń potwierdzających ich uprawnienia.

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń