A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Zespoły Interdyscyplinarne – kolejne szkolenie

Pomimo upalnej pogody, szkolenia dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone są zgodnie z planem. W dalszym ciągu pozostajemy w południowo-wschodniej części naszego województwa – tym razem w Popowie k. Lipna.


To tutaj w malowniczo położonym dworku, w dniach 3-5 czerwca 2019 r., przedstawiciele 6 gminnych zespołów interdyscyplinarnych szlifowali swoje kompetencje, wymieniali doświadczenia i wypracowywali sposoby lepszej współpracy. W szkoleniu wzięli udział członkowie zespołów z  Bobrownik, Skępego, Rogowa k. Rypina, Chrostkowa, Wagańca i z miejskiego zespołu w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Tę edycję szkolenia prowadzili:

  • Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Ewa Bachanek-Znamierowska – mgr politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP.;
  • Adam Grochoła – mgr prawa, prokurator, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

 

Relacja z poprzedniego szkolenia, które odbyło się w Radziejowie, dostępna na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kompetentny-zespol,269,l1.html

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń