A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Wsparcie Rodziny na Krajowych Dniach Pola

 

 Stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu                                             w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r.,                                                                        fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. odbyły się w Minikowie, w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Targi te mają swoją długoletnią tradycję i są od lat zaliczane do jednych z ważniejszych wystaw rolniczych w Polsce. Podczas targów, na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowanym przez Departament Rolnictwa i Geodezji oraz Departament Spraw Społecznych dystrybuowano materiały informacyjne.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy działające w strukturze Departamentu Spraw Społecznych przygotowało plakaty, ulotki, wizytówki o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy oraz informujące o działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Uczestnicy Targów mieli możliwość zapoznania się z materiałami informacyjno-promocyjnymi a także bezpośredniej rozmowy z pracownikami Biura zajmującymi się tą problematyką.

Wydarzenie to zainaugurowało kampanię informacyjną, dedykowaną środowiskom wiejskim, mającą na celu wzrost społecznej świadomości istnienia zjawiska przemocy, jej rodzajów oraz  możliwości i sposobów udzielenia wsparcia osób  jej doznających. 

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń