A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Konferencja we Włocławku 2019

Już po raz czwarty we Włocławku spotkali się specjaliści zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5 czerwca 2019 r. na konferencji współorganizowanej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

IV Powiatowa Konferencja odbywała się pod hasłem. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów”. Tym razem wiodącym partnerem przedsięwzięcia było Miasto Włocławek, a ciężar organizacyjny wziął na siebie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

 

Pozostałe podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie spotkania to: Komenda Miejska Policji we Włocławku, PCPR we Włocławku, Fundacja „Samotna Mama”, Pałac Bursztynowy, Uzdrowisko Wieniec Zdrój Sp. z o.o. oraz samorządy gmin z powiatu włocławskiego.

Ta cykliczna konferencja, skierowana do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom doświadczającym przemocy czy korygowaniem postaw osób stosujących przemoc, jest doskonałym przykładem nie tylko interdyscyplinarności w podejściu do przemocy, ale też integracji instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy na swoim terenie.

Po części wykładowej, uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach – sześć grup warsztatowych zajmowało się następującymi obszarami działania:

  • Ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka.
  • Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z osobami stosującymi przemoc.
  • Interwencja w kryzysie sytuacyjnym –pierwszy kontakt z klientem.

 

Informacje o tym wydarzeniu można również przeczytać na stronach innych współorganizatorów konferencji:

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń