A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 grudnia
  • Inowrocław - 7 grudnia
  • Brodnica - 8 grudnia
  • Bydgoszcz - 14 grudnia
  • Włocławek - 14 grudnia
  • Grudziądz - 15 grudnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2019-11-06

Zapraszamy na XI Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Sympozjum odbędzie się w Toruniu, w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek), w godz. od 9.00 do 17.00 w Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1, naprzeciw Klubu "Od Nowa").

dodano: 2019-11-02

Od 1 października 2019 r. została uruchomiona całdobowa, bezpłatna, ogólnpolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Infolinia powstała na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej działanie finansowane jest ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. 

dodano: 2019-10-18

W dniach 7-11 października 2019 r. dobyło się kolejne - już szóste szkolenie dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy". Departament Spraw Społecznych już od 2014 roku szkoli specjalistów do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Doceniając wagę jaką ma zaprzestanie stosowania przemocy nawet przez jedną osobę, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego konsekwentnie podnosi kompetencje specjalistów, którzy zgodnie programem „Bez przemocy” będą realizować oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

dodano: 2019-10-04

W dniu 26 września 2019 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się konferencja profilaktyczno-edukacyjna "STOP Przemocy" z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poświęcona była zagadnieniom współpracy pomiędzy wszelkimi służbami, ośrodkami czy organizacjami w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu osób słabszych w rodzinie. Ta współpraca powinna obejmować nie tylko instytucje skupione w lokalnych zespołach interdyscyplinarnych, ale również różne szczeble i formy administracji publicznej – zapewniali prelegenci.

dodano: 2019-09-30

W piątek, 27 września 2019 r. zakończyła się czwarta, ostatnia edycja szkolenia „Kompetentny zespół”. Szkolenie, podobnie jak poprzednie edycje, trwało trzy dni (25-27.09.2019) i odbywało się w Przysieku k. Torunia. Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji, oświaty, służby zdrowia, służby kuratorskiej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. 

Copyright © 2024 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń