A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 grudnia
  • Inowrocław - 7 grudnia
  • Brodnica - 8 grudnia
  • Bydgoszcz - 14 grudnia
  • Włocławek - 14 grudnia
  • Grudziądz - 15 grudnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2020-05-20


Stan epidemii nasilił problem przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie osoby doznające przemocy "utknęły" pod jednym dachem ze sprawcą przemocy. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

dodano: 2020-03-17

Informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, postanowiliśmy podjąć działania prewencyjne w zakresie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. Dyżury codzienne w godzinach 17-21, konsultacje psychologiczne oraz dyżury prawne w innych miastach województwa będą się odbywały tylko i wyłącznie z wykorzystaniem połączeń telefonicznych – do odwołania.

dodano: 2019-11-29

Tematyce przemocy wobec dzieci, w tym negatywnym skutkom alienacji dziecka wobec jednego z rodziców, poświęcone było szkolenie, które zgromadziło 39 przedstawicieli różnych instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych. W dniach 19-20 listopada 2019 r., w Ostromecku, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty, Policji i działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych.

dodano: 2019-11-26

„Religia w sieci – szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci a destrukcyjne ruchy religijne” – tytuł tegorocznego sympozjum, które odbyło się 14 listopada 2019 r. w Toruniu. Zgromadzeni w toruńskim Centrum Dialogu Jana Pawła II prelegenci w czasie dwóch sesji prezentowali mechanizmy funkcjonowania mediów elektronicznych i płynące z nich zagrożenia oraz metody oddziaływania w wirtualnej przestrzeni stosowane przez różne grupy religijne i parareligijne.

dodano: 2019-11-06

Departament Spraw Społecznych organizuje szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej. Szkolenie odbędzie się dniach (19-21 listopada 2019 r.) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Zajęcia będą trwały 24 godziny dydaktyczne, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisania się na szkolenie!

 

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń