A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 grudnia
  • Inowrocław - 7 grudnia
  • Brodnica - 8 grudnia
  • Bydgoszcz - 14 grudnia
  • Włocławek - 14 grudnia
  • Grudziądz - 15 grudnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2019-03-24

15 marca, po trwającym cały tydzień szkoleniu (11-15.03.2019 r.) i zdaniu pozytywnie testu kończącego zajęcia, kolejnych 6 par trenerskich uzyskało uprawnienia do realizacji w naszym województwie ww. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

dodano: 2019-02-23

Czy obecny system instytucjonalny pomocy jest wystarczający do opanowania tego zjawiska? Jak pomóc osobom doświadczającym przemocy oraz gdzie takie osoby muszą się zgłosić, aby uzyskać pomoc i wsparcie? Na takie i inne pytania szukano odpowiedzi w czasie debaty mieszkańców Torunia ze specjalistami pracującymi w instytucjach pomocowych i działających na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie: Policji, MOPR w Toruniu, kancelarii prawnej, organizacji pozarządowej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Debatę zorganizowała nieformalna grupa Toruńskie Dziewuchy.

dodano: 2019-02-08

Informujemy, że na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nabór słuchaczy na studia podyplomowe z przeciwdziałania przemocy w rodzinie został przedłużony do    28 lutego. 

 

Przypominamy, że ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

dodano: 2019-01-08

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty studiów podyplomowych na UKW - Przeciwdziałenie Przemocy w Rodzinie. Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora PARPA, po uprzednim zdaniu egzaminu oraz spełnieniu pozostałych warunków. 

dodano: 2018-12-31

 

Podobnie jak rok temu, w okresie od 10 do 16 grudnia 2018 r., na antenie Radia PiK emitowane były spoty informacyjne uwrażliwiające słuchaczy na różne formy przemocy, nie tylko fizycznej, ale szczególnie ekonomicznej i zaniedbania. Te formy, jako mniej widoczne są bardzo istotne właśnie w tym okresie, kiedy chcemy dzielić się z bliskimi prezentami czy radością ze wzajemnego przebywania w rodzinnym gronie.

Copyright © 2023 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń